Cesja wierzytelności – wszystko co powinieneś wiedzieć

Cesja wierzytelności jest obecnie znana stosunkowo małej liczbie osób. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Kto dokładnie i w jaki sposób może jej dokonać?

Czym dokładnie jest cesja wierzytelności?

Omawiane pojęcie jest bardzo często spotykane w terminologii finansowej. W najprostszym możliwym znaczeniu oznacza umowę, gdzie prawa do danej wierzytelności są przekazane zupełnie innej osobie. Cesja nazywana jest również przelewem wierzytelności.

Jest to prawnie unormowane rozwiązanie pozwalające na zmianę wierzyciela. Warto zaznaczyć, że nie jest konieczna zgoda dłużnika. Może to bowiem nastąpić przez umowę polegającą na przeniesieniu wierzytelności na osobę trzecią.

Jakie strony występują w cesji wierzytelności?

Należy wiedzieć, że w umowie w oparciu, o którą dochodzi do omawianej cesji wierzytelności będą występowały dwie strony cedent oraz cesjonariusz.

Cedent jest dotychczasowym właścicielem uprawnień względem danego dłużnika, który będzie zbywał swoje prawa. Z kolei cesjonariusz jest wtórnym wierzycielem, a także nabywcą uprawnień.

Z kolei dłużnik według prawa nie jest stroną umowy. Nie trzeba zatem uwzględniać go na oficjalnym piśmie. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że od wspomnianej zasady mogą występować wyjątki. Konieczna będzie zgoda dłużnika w przypadku, gdy taki wymóg jest zastrzeżony w umowie między dłużnikiem, a wierzycielem.

Inne publikacje  Ile kosztuje prowadzenie konta bankowego? Odpowiadamy!

Jak należy sporządzić umowę?

Umowę przelewu wierzytelności można bez żadnego problemu sporządzić w dowolnej formie. Może to być nie tylko umowa sprzedaży, ale również zamiana, umowa sprzedaży czy darowizna. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy umowa jest zawarta na piśmie, umowa omawianej cesji wierzytelności także powinna być sporządzona na piśmie.

Co dokładnie może być przedmiotem cesji?

Należy mieć świadomość, że zgodnie z obowiązującym polskim prawem przedmiotem umowy cesji może być praktycznie każda zbywalna rzecz, czyli każda wierzytelność, do której dana osoba trzecia nie będzie posiadała praktycznie żadnych praw w momencie podpisania wspomnianego wcześniej przelewu. Ponadto wierzyciel może podjąć decyzję o przekazaniu nowemu nabywcy wierzytelności przedawnionej.

Jakie są konsekwencje w przypadku braku zawiadomienia dłużnika?

W przypadku, gdy dany płatnik nie będzie wiedział nic o zmianie właściciela może w międzyczasie dokonać spłaty długu wcześniejszemu wierzycielowi. Jak wiadomo nie będzie to korzystne rozwiązanie dla nowego nabywcy.

Do problemów nowego wierzyciela trzeba także zaliczyć nieuczciwość zbywcy, który wcześniej mógł zdecydować się na umorzenie części zadłużenia, albo rozłożenia go na raty. W takiej sytuacji wierzyciel będzie miał prawo uzyskać rekompensatę nie od dłużnika, ale od dotychczasowego wierzyciela.

W przypadku, gdy jednak dłużnik nic nie wiedział o cesji i zapłacił wcześniejszemu właścicielowi, dług zgodnie z prawem jest uznany za spłacony.

Cesja wierzytelności – wszystko co powinieneś wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *