Czym jest powierniczy przelew wierzytelności?

Powierniczy przelew wierzytelności jest związany ze zleceniem windykacji należności, gdzie dochodzi do przeniesienia praw na windykatora, które z gruntu przysługują wierzycielowi. Czego dotyczy to pojęcie? Czym cechuje się powierniczy przelew wierzytelności?

Powierniczy przelew wierzytelności

Jest to pojęcie wykorzystywane w prowadzeniu działań windykacyjnych. Polega na połączeniu cesji umowy i windykacji. Mechanizm dotyczy przelewu powierniczego istniejących wierzytelności, co w zasadzie jest równoznaczne ze zleceniem windykacji danej należności. Ponadto, w takiej sytuacji wierzyciel przenosi na daną firmę windykacją swoje prawa poprzez przelew.

Przelew powierniczy wierzytelności https://faktoria.pl/porada/powierniczy-przelew-wierzytelnosci bazuje na odpłatnym świadczeniu usług windykacji długów, lub też pośrednictwie w obrocie wierzytelności. To pojęcie różniące się od sprzedaży wierzytelności, jaka jest ujęta w Kodeksie cywilnym. Nie ma tutaj mowy o powiększeniu majątku cesjonariusza o wartość danej wierzytelności. Okazuje się, że taka czynność definiowana może być jako nienazwana umowa, która daje możliwość nawiązania współpracy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem.

Czego dotyczy przelew powierniczy wierzytelności?

Warto zauważyć, że porozumienie zawierane pomiędzy firmami windykacyjnymi a wierzycielami bazuje na zleceniu odzyskania długu, przy czym nie dochodzi do jednoczesnego przejęcia odpowiedzialności za brak wypłacalności dłużnika. Proces windykacji realizowany jest zatem przez firmę, która się w tym specjalizuje. W efekcie dochodzimy do powierniczego przelewu wierzytelności.
Co ciekawe, forma przelewu powierniczego jest niezwykle ważna pod względem prawa procesowego. Większość windykacyjnych firm nie posiada nadanego statusu kancelarii radcowskiej, czy też adwokackiej (a jedynie one mogą reprezentować dłużnika w procesach sądowych). Jeśli skorzystajmy z powierniczego przelewu wierzytelności, firma zajmująca się windykacją staje się cesjonariuszem, czyli powiernikiem. Działa on we własnym interesie, jednak ma na uwadze interes zbywcy wierzytelności (cedenta).

Inne publikacje  Czy konta bankowe naprawdę są darmowe?

Kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Z takiego rozwiązania skorzystać może wiele podmiotów, takich jak:
• osoby fizyczne,
• osoby prywatne,
• osoby prowadzące działalność gospodarczą.
To dobra opcja dla każdego, kto walczy z kontrahentem, który nie zapłacił firmie z tytułu wystawionej faktury. Umowa przelewu wierzytelności dotyczyć może również hipotecznych kredytów i innych zobowiązań bankowych, jednak tutaj bank jest cedentem i korzysta z usług windykacyjnej firmy. Podpisanie umowy o powierniczy przelew wierzytelności często jest wybawieniem z opresji, co warto mieć na uwadze.
Powierniczy przelew wierzytelności jest specyficznym pojęciem, które dotyczy działań windykacyjnych, Korzysta z niego wiele podmiotów, od osób prywatnych, po osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. W takiej sytuacji dochodzi do przeniesienia praw na windykatora, które z gruntu przysługują wierzycielowi.

Czym jest powierniczy przelew wierzytelności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *