Różnica między transportem intermodalnym i multimodalnym

Całościowy proces planowania sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa znany jako logistyka to wyjątkowo wymagający i skomplikowany proces, którego efektem jest m.in. prawidłowa obsługa klienta, przepływ informacji, dobre funkcjonowanie procesów zaopatrzeniowych, czy też efektywne funkcjonowanie transportu i magazynowania. Równocześnie ze względu na swoją kompleksowość logistyka musi posługiwać się dość rozbudowaną i w skomplikowanym terminologią. Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi określeniami związanymi z logistyką.

Logistyka transportu

W przypadku logistyki transportu mamy do czynienia z różnorodnymi pojęciami, które często używane są naprzemiennie pomimo swojego innego znaczenia. Problem ten dotyczy przede wszystkim mylenia transportu intermodalnego z transportem multimodalnym.

Transport multimodalny

Można przyjąć, że transport multimodalny to proces przewozu ładunków, przy którym wykorzystywana jest większa ilość środków transportu. W zależności od rodzaju produktu i miejsca docelowego może to być m.in. transport samochodowy i morski, kolejowy i morski, lotniczy i samolotowy, czy też samochodowy i lotniczy.

Oczywiście pojęcie to również odnosi się do przewozu ładunków wykorzystującego także trzy i więcej środków transportu. Ponadto w przypadku tego rodzaju przewozu oprócz zmiany gałęzi transportu możliwa jest także zmiana jednostki ładunkowej. Oznacza to, że produkty, które rozpoczęły swoją podróż m.in. w kontenerze, nie muszą w nim pozostać do czasu dostarczenia do miejsca docelowego.

Inne publikacje  Logistyka dla branży motoryzacyjnej w Polsce - ciekawostki

Transport intermodalny

Natomiast w przypadku transportu intermodalnego ma się do czynienia z przewozem ładunków, do którego także wykorzystywana jest więcej niż jedna gałąź transportu (np. lotniczy i morski, kolejowy i lotniczy). Równocześnie na tym kończą się podobieństwa tych dwóch podstawowych sposobów transportu towarów. W przypadku tego rodzaju transportu nie ma miejsca na przeładunek przewożonych produktów pomimo wykorzystywania różnych środków transportu.

Oznacza to, że towar pozostaje w jednej jednostce przewozowej, którą może być m.in. kontener od samego początku aż do końca transportu. Warto również podkreślić, że w przypadku tego rodzaju transportu występują również dwa inne i równie ważne kryteria. Transport intermodalny zawsze musi występować w pojedynczej umowie o przewóz, która wykonywany jest przez pojedynczego wykonawcę. Ponadto wykonawca jest odpowiedzialny za całościowy procent dostawy towaru do odbiorcy.

Dodatkowe pojęcia

Ponadto warto podkreślić, że transport intermodalny oraz transport multimodalny to nie jedyne pojęcia, które są regularnie mylone i naprzemiennie wykorzystywane w kontekście omawiania logistyki transportowej. Do innych terminów, które wykorzystywane są w sposób nieprawidłowy zaliczyć można także m.in.:

– transport kombinowany,
– modalny,
– transport łączony

Warto mieć na uwadze, że poznanie sposobów przewozu towaru Pozwoli to na lepsze zrozumienie procesów logistycznych zachodzących w firmie.

Różnica między transportem intermodalnym i multimodalnym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *