Jak opracować solidny biznesplan dla franczyzy? Krok po kroku.

Jeśli ktoś marzy o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, to ma wiele opcji do wyboru, mnóstwo możliwości. Godnym polecenia rozwiązaniem będzie przykładowo otwarcie własnego punktu pakerskiego i czerpanie zysku z franczyzy. Świetnym przykładem są pakersi, czyli dobrze znani w Polsce pośrednicy przyjmujący zlecenia na usługi kurierskie od klientów biznesowych i indywidualnych. Oczywiście nie obejdzie się bez dobrego biznesplanu, który można otrzymać od franczyzodawcy lub przygotować go samodzielnie, z dbałością o każdy szczegół.

Od czego zacząć pisać biznesplan?

Biznesplan rozpoczyna się od wstępu, w którym należy przedstawić ogólną koncepcję planowanej działalności i uzasadnienie swojego wyboru. Istotne jest także napisanie o skali sprzedaży, harmonogramie inwestycji, spodziewanych rezultatach. Po opisaniu krótko i długoterminowych celów można przejść do podania informacji o franczyzobiorcy, czyli danych teleadresowych, numeru NIP, REGON, statusu prawnego. Można również opisać swoją karierę zawodową, co udało się osiągnąć na ścieżce biznesowej. Nie może zabraknąć w biznesplanie opisu rynku, jego charakterystyki, potencjału rozwojowego, konkurencji.

Opisać trzeba także sam lokal, w którym ma być prowadzona działalność. Zawrzeć trzeba dokładnie, jaki jest rozmiar obiektu, jego położenie, wyposażenie, stan techniczny, tytuł prawny. W biznesplanie muszą znaleźć się informacje dotyczące personelu, szczegółowe dane o osobach tworzących kadrę kierowniczą i na pozostałych stanowiskach wraz z opisem ich kwalifikacji. Podać powinno się, jakie kto ma wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Warto również napisać o mocnych i słabych stronach pracowników.

Czego nie może zabraknąć w biznesplanie?

W biznesplanie franczyzowym istotne jest zawarcie planu marketingowego, z opisem głównych celów, działań promocyjnych. Powinno się napisać nawet o wystroju pomieszczenia, oznaczaniu towarów, strojach personelu, materiałach reklamowych. Kolejną kwestią są źródła zaopatrzenia, czyli skąd franczyzobiorca ma zamiar pozyskiwać towary lub surowce. Nie może wobec tego zabraknąć opisu systemu dostaw, do którego konieczne jest dostosowanie się. Każdy biznesplan zawiera informacje finansowe, z wyszczególnieniem zasobów kapitałowych, z podziałem na środki własne i pochodzące z pożyczek lub kredytów.

Trzeba dokładnie sprecyzować, jakie kwoty zostały wykorzystane na prowadzenie działalności, czy franczyzobiorca ma rezerwę finansową na wypadek nieprzewidzianych sytuacji. W biznesplanie powinno się umieścić szczegółową analizę odnoszącą się do przesyłu finansów, stworzoną w oparciu o prognozowane wyniki sprzedażowe, oczywiście pomniejszony o ponoszone koszty związane z prowadzeniem firmy. Umiejętne rozdysponowanie środków ma ogromne znaczenie, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów i poniesienia strat w przyszłości. Do biznesplanu załącza się także szereg dokumentów dodatkowych, czyli przykładowo różne umowy.

Jak opracować solidny biznesplan dla franczyzy? Krok po kroku.
Inne publikacje  3 zasady skutecznych kampanii Google Ads

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *